Nieuws

Wat is leven lang ontwikkelen?

‘Waarom investeer jij als werkgever in leren en ontwikkelen?’ – Vroegen we onlangs aan ons online netwerk. Hierbij gaven we hen de keuze uit drie opties: Behoud van medewerkers, verhoging van productiviteit en om toekomstbestendig te zijn.

Hieruit kwamen de volgende resultaten voort: ‘Om toekomstbestendig te zijn’ kreeg verreweg de meeste stemmen, namelijk 50%. De overige stemmen werden gelijk verdeeld tussen ‘Behoud van medewerkers’ en ‘Verhoging van productiviteit’.

Hoe duiden wij dit thema binnen Food In Transitie 2030? Waarom is leven lang ontwikkelen belangrijk voor jouw medewerkers? En: Welke concrete activiteiten stellen we beschikbaar voor werkgevers?

Leven lang ontwikkelen in de LMI
Transities zoals nieuwe technologieën, veranderend consumentengedrag en de situatie op de arbeidsmarkt vragen steeds meer initiatief en aanpassingsvermogen van bedrijven en medewerkers: nieuwe kansen grijpen, innovaties benutten en toetreden tot nieuwe markten.

Om dit mogelijk te maken, stijgt de automatisering van de productie en veranderen de eisen die gesteld worden aan productiemedewerkers. Als gevolg van deze ontwikkelingen verouderen kennis en vaardigheden van personeel in rap tempo (SER, 2011).

Futureproof
Het is niet ondenkbaar dat over acht jaar een groot deel van de medewerkers in de levensmiddelenindustrie een baan heeft die nu nog niet bestaat. Of nu een functie heeft die in de tussentijd ophoudt te bestaan. Personeel dat zich niet blijft ontwikkelen, is moeilijk inzetbaar en kan op ten duur niet meer functioneren in hun huidige of toekomstige baan. Dat is niet alleen een risico voor de medewerker en het bedrijf, maar voor de hele sector. Je hebt de juiste mensen met de juiste vaardigheden op de juiste plaats nodig: alleen dan borg je groei.

Bewustwording
In het algemeen gaat er in de levensmiddelenindustrie onvoldoende aandacht uit naar loopbaan, ontwikkelingsmogelijkheden en (in)formeel leren.

In onze sector hebben medewerkers, met name in de productie, vaak voor een langere periode dezelfde functie met dezelfde werkzaamheden. Hierdoor zijn medewerkers zich vaak onvoldoende bewust van het belang van leren en ontwikkelen. En zijn ze niet in gelegenheid om eigen regie op hun loopbaan te pakken.

Het is van essentiële waarde dat werkgevers en werknemers zich bewust zijn van de invloed van (technische) innovatie op de werkzaamheden in onze sector. Om mee te kunnen in transitie, moeten LMI-bedrijven zich weerbaar en wendbaar opstellen.
Dit vraagt een open én proactieve houding ten op zichtte van leren en ontwikkelen.

Cultuuromslag
Aandacht voor leren en ontwikkelen is hard nodig om als LMI-organisatie futureproof te blijven. Maar: hoe borg je dit? Door leren en ontwikkelen te verweven in het DNA van jouw organisatie.

Werkgevers die investeren in een leercultuur, stimuleren de ontwikkeling van hun medewerkers. Een cultuur met open communicatie, wederzijdse feedback en zelfreflectie zorgt ervoor dat iedere medewerker zichzelf kan ontwikkelen. Dit vraagt aanpassingen in de aansturing van de organisatie, maar is een waardevolle en noodzakelijke investering voor de toekomst.

Leven lang ontwikkelen met FIT2030

Onze ambitie
Wij streven ernaar om het lerend vermogen van organisaties en mensen in de LMI te vergroten en doorstroommogelijkheden te bevorderen, zodat werkgever en werknemer mee kunnen in veranderingen en transities. Zo behouden we het vakmanschap in onze sector. Daarnaast zetten we ons graag in om een goede aansluiting op het onderwijs en de arbeidsmarkt te creëren en meer jongeren en zij-instromers te enthousiasmeren voor een carrière in de levensmiddelenindustrie.

Onze activiteiten
Op basis van de wensen van jouw organisatie, stellen onze experts een programma op maat samen, bestaande uit één
(of meerdere) van de volgende activiteiten:

 • Opzetten en uitvoeren van (regionale) branche-academies
  Medewerkers kunnen hier terecht voor hun professionele ontwikkeling en het zetten van stappen op het gebied van arbeidsmobiliteit.
 • Hybride leeromgeving inrichten en uitvoeren in vijf regionale Foodclusters
  Conform het model van Food Academy Nijkerk (FAN), waarbij er flexibel en modulair wordt geleerd.
 • Verduurzaming Food Academy Nijkerk (FAN)
  Door verbreding van het opleidingsaanbod, stimuleren van leden tot leren en ontwikkelen, afstemmen van toekomstige behoefte, definiëren van benodigde skills en bevorderen werkplekleren.
 • (Maatwerk)programma’s
  Gericht op bijvoorbeeld: Mens & Techniek 4.0, leren en ontwikkelen, arbeidsmobiliteit, werkplekleren, omgaan met technologie door focus op integrale benadering van vakmanschap, organisatie en cultuur.
 • Losse workshops en trainingen
 • Ontwikkeling van een gedragen aanpak
  Voor het bundelen van werkenden in regionale klassen (cross sectoraal leren, kennisdeling etc.) en daarover de Foodclusters adviseren.
 • Opzetten digitale infrastructuur voor de LMI
  Gericht op bijvoorbeeld: een platform, community, loopbaanpaden en een online academy.
 • Onderzoek verrichten
  Gericht op bijvoorbeeld: methodes van private leerrekeningen en hoe daar als sector werkenden maximaal in te faciliteren.
 • Aanbieden van ontwikkeladvies en loopbaanbegeleiding
 • Investeren in uitzendkrachten
  Gericht op bijvoorbeeld: ontwikkelen naar banen in de levensmiddelenindustrie, loopbaanadvies, begeleiding in workshops (basisvaardigheden, basiskennis food).
 • Pilot programma arbeidsmigranten
  Gericht op bijvoorbeeld: voorkomen schrijnende gevallen, beter beleid, focus leren en ontwikkelen, basisvaardigheden, basiskennis food.
 • Uitwerking activiteiten Convenant Werkperspectief.NL
  In samenwerking met groei en krimpsectoren. Gericht op bijvoorbeeld: afspraken maken met regionale stakeholders, regionale pilot programma’s gericht op intersectorale werk-naar-werk transities.
 • Inzetten regionale recruitment consultants
  Gericht op bijvoorbeeld: nieuwe manieren van mensen vinden, binden en boeien.
 •  

Deze leer- en ontwikkelactiviteiten worden verzorgd in samenwerking met onze FIT2030 partners. De partners leveren een belangrijke bijdrage in de vorm van expertise, kennis en kunde om bedrijven verder te helpen in hun ontwikkeling en zo #FIT te worden én blijven voor de uitdagingen van 2030.

Werk jij aan leven lang ontwikkelen?
Wil jij als organisatie aan de slag met één (of meerdere) van de hierboven genoemde activiteiten? Dan is de kans groot dat je hierbij gebruik kunt maken van subsidie via Food in Transitie 2030.

Onze experts kijken graag met je naar de mogelijkheden. Neem contact met ons op: fit2030@sol-online.nl.

*Het programma FIT2030 en alle onderliggende activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer nieuws

Over FIT2030