Nieuws

Wat is eigen regie?

‘Wat betekent Eigen Regie voor jou?’ – Vroegen we aan ons online netwerk. Hierbij gaven we hen de keuze uit drie opties: Leren en Ontwikkelen, Loopbaanstappen zetten en Gezonde levensstijl.

Als medewerker ben je eigenaar van je eigen regie én geef je hier zelf invulling aan. Dit bleek ook uit de uiteenlopende resultaten van onze poll.

Hoe duiden wij dit thema binnen Food In Transitie 2030? En: Waarom is het belangrijk om bewust, proactief en verantwoordelijk gedrag van je medewerkers te stimuleren?

Eigen regie in de LMI
De levensmiddelenindustrie verandert en ontwikkelt razendsnel. In een dynamische werkomgeving zoals de onze, is het essentieel dat medewerkers goed voorbereid zijn op hun toekomst.

In de LMI hebben medewerkers, met name op operationeel niveau, veelal langdurig dezelfde functie met dezelfde werkzaamheden, zonder dat ze gestimuleerd worden om zich verder te ontwikkelen of nieuwe functies in te nemen. Hierdoor zijn medewerkers zich vaak onvoldoende bewust van het belang van leren en ontwikkelen. En zijn ze niet in gelegenheid om eigen regie te pakken.

Bewustwording
Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers zich bewust zijn van de invloed van (technische) innovatie op de werkzaamheden in onze sector. Om mee te kunnen in transitie, moeten LMI-bedrijven zich weerbaar en wendbaar opstellen. Dit vraagt een open én proactieve houding ten op zichtte van leren en ontwikkelen.

Eigen regie op Duurzame Inzetbaarheid
Eigen regie betekent dat medewerkers aan het roer staan van hun loopbaan. Ze maken bewust hun eigen keuzes, zijn proactief en nemen verantwoordelijkheid. Een duurzaam inzetbare medewerker, neemt eigen regie op de volgende thema’s: 1) Leren en Ontwikkelen, 2) Loopbaanstappen zetten en 3) Het hebben van een gezonde levensstijl. Dit kan voor elke medewerker een andere invulling hebben, aangezien eigen regie persoonsgebonden is.

Wie doet wat?
Medewerkers zijn eigenaar van hun eigen inzetbaarheid en geven hier zelf invulling aan. Maar: duurzaam inzetbare medewerkers vragen wel om een werkomgeving die hen in staat stelt om eigen regie te nemen.

Het is de rol van de werkgever om diens medewerkers te informeren én faciliteren over eigen regie. Dit vraagt om praktische en persoonlijke ondersteuning: het op de hoogte brengen van (toekomstige) ontwikkelingen, uitleggen wat dit betekent voor de benodigde vaardigheden op de werkvloer én hoe medewerkers hier zelf mee aan de slag kunnen. Hierin spelen directie, HR-management en leidinggevenden elk een eigen rol.

Eigen regie met FIT2030

Onze ambitie
Wij streven ernaar om werkgevers en werknemers bewust te maken van de invloed van (technische) ontwikkelingen op de werkzaamheden in de LMI. Hiermee geven we de dialoog rondom eigen regie en duurzame inzetbaarheid een impuls én brengen we medewerkers in beweging. Zo kunnen zij ontdekken wat hun kwaliteiten en ontwikkelpunten zijn, hun vakmanschap op peil houden en zo lang mogelijk vitaal aan het werk blijven.

Onze activiteiten
Op basis van de wensen van jouw organisatie, stellen onze experts een programma op maat samen, bestaande uit één (of meerdere) van de volgende activiteiten:

  • Maatwerkprogramma’s
   Gericht op: bewustwording en de vergroting van het urgentiebesef rondom eigen regie en persoonlijk leiderschap.
  • Versterken van samenwerkingen
   Het versterken van de Werkkamer Eigen Regie van de Samenwerkende O&O fondsen middels de opgedane kennis en ervaringen vanuit het project en de bijbehorende activiteiten.
 1.  

Deze leer- en ontwikkelactiviteiten worden verzorgd door onze FIT2030 partners. De partners leveren een belangrijke bijdrage in de vorm van expertise, kennis en kunde om bedrijven verder te helpen in hun ontwikkeling en zo #FIT te worden én blijven voor de uitdagingen van 2030.

Werk jij aan eigen regie?
Wil jij als organisatie aan de slag met een (of meerdere) van de hierboven genoemde activiteiten? Dan is de kans groot dat je hierbij gebruik kunt maken van subsidie via Food in Transitie 2030.

*Het programma FIT2030 en alle onderliggende activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer nieuws

Over FIT2030