Cases

Ontwikkelingsruimte moet je hebben, krijgen én nemen – FrieslandCampina

Sinds 2020 hebben medewerkers in de zuivelindustrie een persoonlijk budget om vitaal inzetbaar te kunnen blijven. Dit komt voort uit een afspraak die is gemaakt in de Zuivel CAO. Het budget is 1% van het jaarinkomen van de medewerker en mag naar eigen inzicht besteed worden in de duurzame inzetbaarheid (DI) app Tiptrack.

Het was een beslissing die grote veranderingen met zich meebracht. Zo ook bij FrieslandCampina, vertelt Vitality Manager Merel van Dorp: “Voorheen was er binnen onze organisatie al ruimte voor ontwikkelingsgerichte functioneringsgesprekken, maar met een of twee gesprekken per jaar tussen leidinggevende en medewerker ben je er niet. Onze wens was (en is) om medewerkers regie te geven op hun eigen inzetbaarheid.” De afspraak in de CAO kwam voor FrieslandCampina op het juiste moment en gaf ruggensteun aan deze missie.

Verandering vergt aanpassingsvermogen
Er waren twee redenen waarom FrieslandCampina actief aan de slag wilde met duurzame inzetbaarheid, vertelt Merel. “Ten eerste: onze snel veranderende wereld. We zijn een zuivel verwerkend bedrijf. Onze producten veranderen, maar ook de manier waarop we produceren. Vroeger was het werk letterlijk zwaar: een kaas omdraaien in een pekelbad, dat kost veel menskracht. Een nieuwe werkwijze, vereist ook aanpassing van medewerkers. Er worden tenslotte andere dingen van hen gevraagd.”

Hiernaast vindt FrieslandCampina het belangrijk dat medewerkers lekker in hun vel zitten. “DI wordt vaak gezien als iets specifieks. Wij kijken er naar in een breder perspectief: Wanneer mensen lekker in hun vel zitten, zowel mentaal als fysiek, is het voor hen makkelijker om met verandering om te gaan of een keer iets harder te moeten werken wanneer de situatie daarom vraagt.”

Ontwikkelingsruimte: hebben, krijgen én nemen
Volgens Merel, die werd verkozen tot Vitality Manager van het Jaar 2021, spelen zowel werkgever als werknemer een belangrijke rol in ontwikkeling. “Je moet de ruimte hebben om aan je gezondheid te werken en te kunnen ontwikkelen. Maar je moet die ruimte ook krijgen. Thuis kan dat zijn in de vorm van support van je gezin of partner. Op je werkplek gaat het om: Krijg je de tijd om je verder te ontwikkelen of een cursus te volgen? Daar spelen wij als werkgever een rol in. Tenslotte moeten medewerkers hun ontwikkelingsruimte wel zelf nemen. Je kunt heel fit en vitaal zijn, je op werk en thuis lekker kunnen ontplooien. Maar: als je daar niks mee doet, blijf je alsnog stilstaan. Die ruimte voor ontwikkeling hebben, krijgen én nemen, is voor mij waar duurzame inzetbaarheid om draait.”

4-400x267

Merel van Dorp, Vitality Manager bij FrieslandCampina

De juiste tools in handen
Naar aanleiding van het persoonlijk DI-budget in de CAO ontwikkelde FrieslandCampina in samenwerking met Zuivel NL, SOL en Wecreate Consulting een aantal tools. “Als je mensen een budget geeft, moeten ze ook weten waar ze staan op het gebied van hun inzetbaarheid. Dan kunnen ze hier vervolgens zelf actie op ondernemen. Vanuit dit gedachtegoed is S(k)en Jezelf ontwikkeld.” Vertelt Merel.

S(k)en jezelf is een DI-vragenlijst die medewerkers inzicht geeft op hoe wendbaar, vitaal, vaardig en financieel fit ze zijn. Hiernaast is er ook een DI-game gerealiseerd. Een spel dat medewerkers bewust maakt van de impact en noodzaak van duurzame inzetbaarheid en als doel heeft het gesprek tussen medewerker en leidinggevende hierover te starten.

Goede communicatie maakt het verschil
Het succes van een gedragen DI-beleid valt en staat met goede communicatie, vertelt Merel. “De tools an sich bieden onze medewerkers ontwikkelruimte. Maar alleen het aanbieden van de tools is niet genoeg. We willen dat heel FrieslandCampina het over DI heeft en dat medewerkers de ruimte nemen om aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkeling. Dit is een proces van gedragsverandering dat gerealiseerd moet worden. In de projecten die we met Wecreate oppakken is hier veel aandacht en ruimte voor, daar ben ik blij mee.”

Een sterke campagne is geworteld in de structuur van je organisatie. “Ga op zoek naar populaire thema’s en bestaande structuren binnen je organisatie. Er is altijd wel iets herkenbaars, waar je je campagne aan kan koppelen. Zo groeit het door naar iets wat breed gedragen wordt.” Aldus Merel.

Zo organiseert FrieslandCampina bijvoorbeeld workshops tijdens werktijd. “Hierin geven we medewerkers voorproefjes van beschikbare trainingen, neem bijvoorbeeld ‘Gezond werken in de ploegendienst’. Vervolgens zeggen we: als dit thema je interessant lijkt, kan je je persoonlijke budget gebruiken om hier vervolg aan te geven. We merken dat dit goed werkt.”

Voor Merel is het juist communiceren over het duurzame inzetbaarheid een belangrijk onderdeel van haar functie. “Ik zie het als mijn missie om ervoor te zorgen dat onze medewerkers continue op de hoogte gehouden worden van duurzame inzetbaarheid binnen onze organisatie, op een aansprekende én herkenbare manier. Ik wil mensen helpen om op een andere manier naar dit thema te gaan kijken. Hier gaan onze DI-coaches ook een belangrijke rol in spelen.”

De volgende stap
FrieslandCampina staat aan de vooravond van de volgende fase in haar duurzame inzetbaarheid traject. Binnenkort worden er 15 collega’s opgeleid tot DI-coach. Deze medewerkers komen uit verschillende takken in de organisatie en zetten zich in om duurzame inzetbaarheid op hun werkplek aan de kaak te stellen. “De DI-coaches worden in samenwerking met Wecreate opgeleid. Ze helpen collega’s in het gebruik van S(k)en jezelf, het inzetten van het DI-budget en om gericht kijken naar ontwikkeling en inzetbaarheid.”

Merel is blij verrast door de hoeveelheid aanmeldingen voor het traject. “Het laat zien dat onze inzet tot nu toe écht impact heeft binnen FrieslandCampina. Collega’s zijn enthousiast om deelgenoot te worden van dit proces!”

Het opleiden en inzetten van medewerkers als DI-coaches, is een belangrijke stap in het traject, sluit Merel af: “Deze groep mensen geven richting aan de toekomst van duurzame inzetbaarheid binnen onze organisatie. Hiermee maken ze het thema eigen. Zo wordt duurzame inzetbaarheid bij FrieslandCampina nóg meer van de mensen zelf.”

*Het programma FIT2030 en alle onderliggende activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer cases

Over FIT2030