Cases

Een gezonde toekomst: Aviko’s aanpak van vitaliteit op de werkvloer

Gezondheid en vitaliteit zijn kerningrediënten voor een toekomstbestendige organisatie. Hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers zo lang mogelijk vitaal en met plezier door kunnen werken tot aan hun pensioen? En: hoe geef je zelf het goede voorbeeld? Aviko houdt zich proactief bezig met deze vraagstukken in haar succesvolle vitaliteitsprogramma, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met FIT2030 partner Health Coach Program.

Aviko_logo.svg

Over Aviko
Aviko is een bekende naam: in de supermarkt én in de levensmiddelenindustrie. Het bedrijf, dat vorig jaar haar zestigste jubileum vierde, is één van de vier grootste aardappelverwerkende bedrijven in de wereld. Aviko verwerkt ruim 2 miljoen ton aardappelen per jaar, verspreid over dertien productielocaties in België, China, Duitsland, Nederland, Polen en Zweden. Met haar producten verbindt Aviko mensen, culturen én smaken en brengt het ‘joy’ aan tafels over de hele wereld: in maar liefst 110 landen.

Een gezonde toekomst
Het bedrijf is al een aantal jaar proactief bezig met het waarborgen van de gezondheid en vitaliteit van haar medewerkers, vertelt Manager HR en voormalig SOL-bestuurslid Giovanni Kruit. De aanleiding voor Aviko om aan de slag te gaan met dit thema? “Een van de pijlers in onze strategie is ‘Winning People’. We investeren in een werkomgeving waar medewerkers zich betrokken voelen, waar onze medewerkers betekenisvol en veilig kunnen werken. Gezondheid en vitaliteit zijn daar onderdeel van. Daarnaast is de pensioensleeftijd verhoogd: mensen moeten langer doorwerken. Aansluitend hebben we binnen de levensmiddelenindustrie te maken met een toenemende vergrijzing.

Tenslotte haalt Giovanni de belangrijkste reden tot actie aan. Elk mens verdient de kans op een gezond leven. “Gezonde en vitale werknemers werken met meer plezier en zijn langer inzetbaar. Het hoort bij onze rol als werkgever om een plek te creëren waar onze medewerkers zo lang mogelijk gezond, vitaal én met plezier door kunnen werken tot aan hun pensioen.”

Bij een diverse en internationale organisatie zoals Aviko, wordt proactief gewerkt aan bewustwording rondom dit thema, vertelt Giovanni. “Als werkgever willen we onze medewerkers de juiste informatie en praktische handvatten geven voor een gezonde levensstijl. Wanneer mensen meer weten over dit thema en de wetenschap erachter, gaan ze er veelal bewuster mee om.”

giovanni kruit aviko

Giovanni Kruit, HR-Manager bij Aviko

Health Coach Program
Dit brengt Aviko in de praktijk met behulp van FIT2030 partner Health Coach Program. “Health Coach Program is een incompany gezondheidsprogramma waarin deelnemers individuele coaching krijgen voor hun gezondheid, werk-energie en de organisatiekant van vitaliteit. Onze activiteiten zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en zijn leefstijl breed, denk hierbij aan voeding, beweging, slaap en mentale gezondheid.” vertelt Walter Montenarie, Commercieel Directeur van Health Coach Program.

Het programma past Aviko als een jas, vertelt Giovanni. “Health Coach Program bekijkt vitaliteit op een laagdrempelige manier. Het laat onze medewerkers zien dat je heel eenvoudig kunt beginnen met gezonder leven: met wetenschappelijk onderbouwde activiteiten en praktische tips. Hier maken we graag gebruik van.”

Walter Montenarie, Commercieel Directeur van Health Coach Program

Meten is weten
Een belangrijk onderdeel in de werkwijze van Health Coach Program zijn metingen. “Hiermee brengen we de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers voor, tijdens en jaren na afloop van ons programma in kaart.” vertelt Walter. “Opdrachtgevers zien hiermee niet alleen de gemeten resultaten, maar ook de gerealiseerde verandering en dus het effect van hun investering.”

In het geval van Aviko, diende de nulmeting van Health Coach Program in 2022 als een stok achter de deur. “De metingen op onze productielocaties in Lomm en Cuijk lieten soms zorgelijke resultaten zien over de gezondheid en vitaliteit van sommige medewerkers. Dit was voor ons de doorslaggevende factor om een partnerschap aan te gaan met Health Coach Program.” aldus Giovanni.

Het goede voorbeeld
Bij Aviko bestaat het Health Coach Program uit een combinatie van een-op-een sessies en groepssessies, met als doel om gedragsverandering bij de deelnemers teweeg te brengen. “En het werkt!”, vertelt Giovanni enthousiast. Hij kijkt nog altijd positief terug op zijn eigen deelname aan het programma. “Ik heb veel geleerd over mijn eigen gezondheid en het belang van vitaliteit voor onze organisatie. We vinden het belangrijk om iedereen binnen Aviko bij dit traject te betrekken. Hiermee maximaliseren we het draagvlak en geven we elkaar het juiste voorbeeld. Goed voorbeeld doet goed volgen.”

Walter ondersteunt dit statement. “Het is cruciaal dat management voorgaat en acteert als vitaliteits-ambassadeur binnen organisaties. Alleen samen maak je vitaliteit en gezondheid de norm: een onderdeel van je bedrijfscultuur. Aviko is hier een mooi voorbeeld van. Verschillende managers die hebben deelgenomen, spelen nu een proactieve rol in het ontwikkelen van nieuwe medewerkers met Health Coach Program!”

Duurzaam resultaat
Sinds de start van het traject, zijn er mooie resultaten behaald. Maar: hiermee is de kous niet af, vertelt Giovanni: “Voortgang is tweeledig. Resultaten komen tot leven tijdens het traject, maar óók daarna is het belangrijk om vitaliteit ‘top of mind’ te houden binnen je organisatie. Zo geven we een vervolg aan het Health Coach Program en komt het thema vitaliteit terug in onze organisatiestrategie. We vinden het belangrijk om praktisch te blijven, maar ook groots te denken: vitaliteit staat voor ons als de tegenhanger van verzuim.”

De conclusie? “Dit proces is nooit écht klaar”, meent Giovanni. “Het is makkelijker om niet actief met je gezondheid en vitaliteit bezig te zijn, dan wel. De wereld is nou eenmaal ingericht op gemak, minder op bewust aan de slag gaan met je eigen gezondheid. De kracht van duurzaam resultaat is om het vitaliteitsprogramma handen en voeten te blijven geven.”

Hier stemt Walter mee in. “Bedrijven krijgen keer op keer te maken met veranderende omstandigheden, vanuit de markt of maatschappij. Dit heeft effect op je medewerkers, hun gezondheid en vitaliteit. Daarnaast is het bewerkstelligen van gedrags- en cultuurverandering een lange termijn proces, wat draait om de kracht van herhaling. Bij organisaties die hier consistent op inzetten, meten we jaren later nog grote positieve sprongen in het gezond gedrag van medewerkers. De aanhouder wint.”

Met dit op het oog, zet Aviko binnenkort in samenwerking met Health Coach Program een pilot programma op bij haar grootste productielocatie in Steenderen. “Een mooie uitbreiding op een succesvolle samenwerking!”, aldus Giovanni.

*Het programma FIT2030 en alle onderliggende activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer cases

Over FIT2030