Nieuws

Hoog tijd voor vitaliteit – FIT2030 Partner Bewegen Werkt

Het is hoog tijd voor vitaliteit! In de levensmiddelenindustrie is er nog een lange weg te gaan om medewerkers vaardig, vitaal en wendbaar te maken én houden voor de uitdagingen van de toekomst. Bewegen Werkt is één van onze FIT2030 partners en houdt zich hier op dagelijkse basis mee bezig. We gingen met Janien Rohring (Manager Accounts) in gesprek over werken aan een gezond Nederland, het belang van vitaliteit en de betrokkenheid van Bewegen Werkt bij Food in Transitie 2030.

Bewegen Werkt
Bewegen Werkt werd circa 30 jaar geleden opgericht door Jan Plat en Han Rutten. “Jan en Han zijn twee enthousiaste bewegingswetenschappers die aan de basis staan van Bewegen Werkt. Samen hebben ze één hoger doel voor ogen: mensen gezonder maken. Dit klinkt misschien wat zweverig, maar is daadwerkelijk het DNA van onze organisatie. Een gemeenschappelijke drijfveer voor ons team, dat bestaat uit 75 medewerkers.”

De visie van de Twentse organisatie? ‘Resultaatgericht werken aan een gezond Nederland’. Aldus Janien: “Dit doen we in samenwerking met bedrijven, maar ook gemeenten en het UWV. Hierbij hebben we oog en aandacht voor vitaliteit en participatie en bieden we trajecten op maat. Op deze manier werken we toe naar gezond(er) Nederland.”

Voorkomen is beter dan genezen
Bewegen Werkt is hierin niet te vergelijken met een Arbodienst, vertelt Janien. “Die vergissing wordt nog weleens gemaakt. Er is wel wat overlap, maar een Arbodienst werkt voornamelijk op curatieniveau: wanneer mensen al ziek worden of zijn. Bewegen Werkt opereert op preventief niveau: wij zorgen ervoor dat mensen niet ziek worden, maar vitaal worden en blijven.” De preventieve aanpak van Bewegen Werkt focust zich op de pijlers organisatieadvies en training management, metingen zoals gezondheidschecks en interventies als workshops bewegen, roken, voeding, slapen, werkdruk, stress, overgang, etc. Hiermee helpt de organisatie ongeveer 500 actieve opdrachtgevers per jaar.

janienrohrinh

Janien Rohring, Manager Accounts en Product Specialist Allen Carr ‘Stoppen met roken’ bij Bewegen Werkt

Wetenschappelijke grondslag
In de diensten van Bewegen Werkt zit één belangrijke gemene deler. “Wij werken veelal met bewezen effectieve interventies.” vertelt Janien. “Dus interventies met een wetenschappelijke onderbouwing, zoals bijvoorbeeld de Allen Carr Stoppen met Roken training ‘binnen 1 dag van het roken af’ en onze gevalideerde (gezondheids-)vragenlijst onderzoeken”.

Drie pijlers
Maar hoe bereik je binnen organisaties dat mensen vitaler en beter inzetbaar worden? Bewegen Werkt kent dus 3 pijlers: advies en training, metingen en interventies. Samen vormen zij de sleutel tot succes naar betere vitaliteit en inzetbaarheid: “Als werkgever kun je allerlei interventies over de schutting gooien. De vraag is: bereik je dan de mensen die dit het hardst nodig hebben? En: sluit je wel aan bij de behoeften van je medewerkers? Wij adviseren werkgevers om daar eerst inzicht in te krijgen door bv. metingen, voordat je interventies in gaat zetten. En: na het inzetten van interventies ook gebruik te maken van advies en training van bv. leidinggevenden, dit om vitaliteit binnen je organisatie te borgen. Zo bereik je écht duurzame gedragsverandering.”

Bewegen Werkt en FIT2030
Bewegen Werkt is partner van Food in Transitie 2030. Als FIT2030 partner zet de organisatie haar expertise, kennis en kunde op het gebied van vitaliteit in om bedrijven in de levensmiddelenindustrie weerbaar én wendbaar te maken en houden voor de uitdagingen van de toekomst. 
Binnen FIT2030, biedt Bewegen Werkt een breed aanbod van interventies, metingen en advies en trainingen, hier onder vallen onder andere de volgende activiteiten: 

 • Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI)
  De MoDI is een gevalideerde digitale vragenlijst, wat het werkvermogen en de uitvalrisico’s van medewerkers in kaart brengt. Uit de test rolt een ‘stoplicht’ score en krijgen medewerkers praktische tips over hoe ze hun inzetbaarheid kunnen verbeteren. De vragenlijst is ook een bruikbaar hulpmiddel voor werkgevers: om duurzame inzetbaarheid en de behoeften daaromheen binnen hun organisatie in kaart te brengen.
 • Vitaliteitscoaching
  Vitaliteitscoaching is geschikt voor medewerkers die hun leefstijl willen verbeteren en hier hulp bij zoeken. Dit kunnen medewerkers zijn die problemen ondervinden als gevolg van hun leefstijl, bijvoorbeeld: overgewicht of disbalans tussen werk en privé. De coaching bestaat uit: een persoonlijke intake, het opstellen van een persoonlijk coachplan en verschillende coachmomenten.
 • Workshop ‘Van werkdruk naar werkgeluk’
  Werkdruk kan het werkplezier van uw werknemers verlagen. Maar wanneer is de druk té hoog? Deze workshop geeft deelnemers inzicht in het verschil tussen spanning en ontspanning en geeft tips om hier goed mee om te gaan. Deelnemers worden zich bewust van de energiegevers en energievreters. Ook krijgen ze inzicht in de keuzes die ze hebben om dit te veranderen.
 • Training Allen Carr stoppen met roken training ‘Binnen 1 dag van het roken af’
  Deze training is een snelle en bewezen effectieve manier om te stoppen met roken. De methode onderscheidt zich door de korte duur, namelijk één (online) bijeenkomst van ca. 5 uur en door de unieke benaderingswijze.

Ervaring met FIT2030
“De levensmiddelenindustrie is bij uitstek een sector waarin vitaliteit belangrijk is.” meent Janien. “Er is sprake van repetitieve werkzaamheden: die kunnen fysiek zwaar zijn, maar ook mentale uitdagingen vormen. Neem hierbij het hoge tempo van verandering in de sector. Dit vraagt veel van medewerkers: hun aanpassingsvermogen en hun gezondheid.”

Volgens Janien zit de kracht van FIT2030 in het collectief: “Alle FIT2030 partners hebben hetzelfde hogere doel: Het inzetbaar en vitaal maken én houden van organisaties en hun medewerkers. In mijn beleving is er ruimte genoeg om hierin samen te werken: iedere partner vanuit zijn eigen specialisme. Zo kunnen we elkaar ook versterken! Het is mooi om als Bewegen Werkt deel uit te mogen maken van deze beweging.”

Janien Rohring, Bewegen Werkt
Janien is al 20 jaar operationeel in het werkveld ‘Arbeid en Gezondheid’. Hiervan is ze zes jaar werkzaam bij Bewegen Werkt als Manager Accounts en Product Specialist Allen Carr Stoppen met roken.

Meer informatie over Bewegen Werkt vind je hier.

*Het programma FIT2030 en alle onderliggende activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer nieuws

Over FIT2030