Nieuws

Collectieve kracht als smeerolie

De samenwerking met regio’s is een onmisbaar element in het programma Food In Transitie 2030. Dit programma van Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) is bij uitstek de manier om de kracht van samenwerking te ervaren en zo aan te haken op transities binnen de levensmiddelenindustrie. Het programma biedt bedrijven binnen de sector de kans om werk te maken van transitievraagstukken.

Gert-Jan Koetsier is Manager Business Development bij de SOL en heeft ervaren hoe succesbepalend het aangaan en betrekken van samenwerkingen is. Transities zijn elkaar met elkaar verweven, zo ook de bedrijven die bij al die verschillende transities betrokken zijn.

“Er is veel overlap in de vraagstukken die bedrijven hebben als het gaat om transities. Tegelijkertijd zien we dat bedrijven die alleen staan net zo veel vragen hebben als twijfels over hoe ze dit kunnen aanvliegen.”

Eerst bundelen: dan collectief aanvliegen
De vraag volgens Gert-Jan is dan ook: hoe kun je de problemen die je tegenkomt bundelen en hoe kunnen we dat met elkaar oplossen? Dat is precies waar er binnen samenwerkingen antwoorden, inzichten en oplossingen voor worden gezocht.

Triple helix als basis
In de regio zijn veel bedrijven en organisaties zoals (semi)overheden die elkaar ergens willen treffen. In dit geval: specifiek rondom food. Deze behoefte leeft er ook bij het onderwijs. Deze drie: bedrijven, (semi) overheden en onderwijs vormen samen de triple helix.

Deze is cruciaal als het gaat om impact van papier afkrijgen. Via onze samenwerkingsmethodiek is er op basis van onze nationale ervaringen een methode ontwikkelt waarmee we de gezondheid kunnen bepalen van de slagingskans en potentie van een samenwerking.

“Wat we zien is dat bedrijven elkaar ergens treffen, maar dat ze de link met de overheid missen. Maar ook als het bijvoorbeeld gaat om onderwijsontwikkeling of -aansluiting is het regionale onderwijs een krachtige stakeholder om impact te maken.” Door een vaste vertegenwoordiger of entiteit te hebben die de connectie legt en behoud kan dit geborgd of versterkt worden.

Kracht in creatie van een grotere beweging
De kracht om transitie aan te vliegen zit hem in de creatie van een gezamenlijke beweging. “Bedrijven kijken zich soms stuk op een bepaald vraagstuk zoals de energietransitie, terwijl er al oplossingen zijn of worden bedacht binnen het regionale of nationale collectief.” aldus, Koetsier.

Vanuit SOL wordt er niet alleen gebruik gemaakt van regionale kracht, maar ook van nationale kracht, subsidies, data, netwerk en experts. Dit alles wordt ingezet om tot een integrale aanpak te komen, waarbij er rekening wordt gehouden met een eigen karakter van een regio.

“Wat in Friesland werkt, werkt niet overal. Iedere regio is gebaseerd op specifieke economische en demografische gegevens die overlappen maar ook flink kunnen verschillen. Het is dus zaak om altijd  te adapteren op de regio wil je aansluiten op de behoefte”, vertelt Gert-Jan.

Alle waardevolle initiatieven, samenwerkingen en oplossingen worden ook in ons bredere netwerk actief gedeeld door SOL. Zo profiteren de regionale samenwerkingen ook van elkaar en kan SOL alle best practices breed en gericht inzetten om beweging te brengen in transities.

Vijf redenen waarom regionaal samenwerken werkt
 1. Alleen ga je sneller, samen kom je verder
  • Door een gebrek aan expertise, tijd, energie, geld: er zijn veel bepalende factoren die ontbreken om een plan echt van papier te krijgen. Een centrale vertegenwoordiger die in verbinding staat met overheid, onderwijs en bedrijven is daarbij een belangrijke sleutel.
 2. Bedrijven vinden het fijn elkaar te spreken
  • Het vinden van herkenning en erkenning is een vaak ongezien stuwkracht. Op basis van het principe van wederkerigheid wisselen bedrijven ervaring, kennis en expertise uit. Maar ook omtrent actualiteiten zoals tekorten, inkoop van energie of de oorlog in Oekraïne leren bedrijven van en organiseren ze met elkaar.
 3. Elkaar faciliteren gaat het beste op een gezamenlijke plek
  • Vanuit een gelijkwaardig contact met elkaar meedenken en uitwisselen is toegankelijker dan je laten adviseren. Bedrijven zoeken echte voorbeelden en verhalen die ze helpen om tot een aanvliegroute of oplossing te komen. Hoe regel jij de HR? Of ga je om met verzuim? En hoe veranker je thema’s zoals Duurzame Inzetbaarheid? Vanuit gelijkwaardigheid vindt er direct kruisbestuiving plaats: dat bespaart bedrijven tijd, energie en kostbare omzwervingen.
 4. Onderlinge mentoring
  • Van corporates tot start-ups: iedereen kan zich aansluiten en waarde halen uit een samenwerking. Daarbij helpen bedrijven met meer ervaring al snel bedrijven die kennis, ervaring of expertise missen. Een junior HR-adviseur wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan een senior van een ander bedrijf.
 5. Aansluiting op SOL
  • Vanuit de regionale samenwerking hebben bedrijven toegang tot de kennis, expertise en netwerk van SOL. Hierdoor kunnen bedrijven met ingewikkelde vraagstukken ook echt verder geholpen worden met de juiste partijen en personen. Vanuit hoog over heeft SOL informatie vanuit de hele sector, zij spreken de taal van bedrijven en weten ze te koppelen aan de juiste mensen en organisaties. SOL gaat in gesprek met bedrijven of ze zich herkennen in vraagstukken en brengt beweging in de transities waar ze vastlopen.

Haak aan!
FIT2030 is hét programma om als bedrijf van plannen naar praten naar praktijk te komen. Regionale samenwerking is daarbij een onmisbare schakel. Alleen door samenwerking tot een doel te verheven geven we het de prominente plaats die het verdient en kunnen we een gezamenlijke beweging creëren die jou als bedrijf én ons als sector verder brengt.

*Het programma FIT2030 en alle onderliggende activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer nieuws

Over FIT2030