Cases

Mens & Techniek samen in fabriek van de toekomst

Onze samenleving wordt gekenmerkt door constante veranderingen, die een blijvende impact hebben op onze manier van werken. Dit vergt leer- en ontwikkelvermogen van organisaties en medewerkers in de levensmiddelen-industrie. Die veranderingen dwingen bedrijven om bewust na te denken over innovatie: Hoe kan je organisatie continu anticiperen en meebewegen op de nieuwste ontwikkelingen? En hoe krijg je je medewerkers hierin mee?
Een kenmerkende ontwikkeling binnen de levens­middelenindustrie is de groeiende vraag naar plant­aardige producten. Vegetarisch en veganistisch eten is hot topic. Steeds meer mensen nemen de beslissing om minder of helemaal geen dierlijke producten meer te eten, wat in­vloed heeft op hun consumentgedrag: vleesvervangers en andere plantaardige producten vliegen uit de schappen en supermarkten reageren hierop door hun vegetarische assortiment te vergroten. Vanzelfsprekend merken de producenten van deze voedings­middelen hier de gevolgen van.

Over LIVEKINDLY Collective
Het LIVEKINDLY Collective (opgericht in maart 2020) is een samen werkingsverband van oprichters en ondernemers met als gemeen schappelijke missie om plantaardige eten het nieuwe nor­maal te maken. Bekend van merken zoals Fry’s Family Food, Oumph!, No Meat, The Dutch Weed Burger en LikeMeat is het collectief goed vertegenwoordigd in de supermarkt. Dit uit zich ook digitaal: LIVEKINDLY is online een toonaangevend platform op het gebied van alles rondom de plantaardige lifestyle.

De afgelopen periode heeft het platform een enorme groeispurt doorgemaakt. Een mooie ontwikkeling, waarmee de organisatie in sneltreinvaart afstevent op haar doel om plant­based living de nieuwe norm te maken en op die manier mensen ‘kindly’ te laten leven én eten.

Kansen en uitdagingen
Maar dit brengt ook nieuwe kansen met zich mee, vertelt Director of Operations Joop Wolters: “Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, bouwen we een ‘fabriek van de toekomst’ in Oss. Deze ver­nieuwde fabriek wordt hét voorbeeld voor de rest van de wereld op het gebied van plantaardige productie. Onze mede werkers zijn hierin een belangrijke steunpilaar. Zij maken onze producten en zijn bepa­lend voor het succes. Om dit te realiseren werken we aan een nieuwe organisatiestructuur en ­cultuur waarin we de wereld van nóg meer lekkere en gezonde producten kunnen voorzien.”

De dynamiek tussen structuur en cultuur is belangrijk in het realisatie proces van de vernieuwde fabriek. Hiervoor riep het collectief de hulp in van Onprove, Wecreate Consulting en SOL. Deze drie organisaties werken samen binnen de multidisciplinaire veranderaanpak Mens & Techniek 4.0. “Deze aanbieders houden rekening met alle facetten van onze hulpvraag en beschikken over de benodigde kennis en kunde om dit in goede banen te leiden” zegt HR Manager Gerdine Versteeg.

Mens & Techniek 4.0
Zoals de naam al zegt, is Mens & Techniek 4.0 een aanpak waarin de balans tussen werknemer en machine centraal staat. Om je als organisatie te kunnen ontwikkelen, heb je niet alleen de nieuwste machines en technieken nodig, maar ook de medewerkers met de ‘knowhow’ om ze te bedienen en bereidheid hierin continu te blij­ven leren en ontwikkelen.

In de praktijk
Op basis van de behoeften en wensen ontwierpen OnProve en WeCreate Consulting een strategie en roadmap voor het veranderpro­ces. Deze verandering begint met het juist inrichten en voor bereiden van de fabriek voordat deze in gebruik wordt genomen. “Met elkaar ontwerpen we een Future State Map: een overzicht van de belangrijk­ste stromen binnen onze organisatie. Op basis hiervan bepalen we de inrichting van de organisatie en de werkplekken” vertelt Joop Wolters.

“Vervolgens wordt er ruim aandacht besteed aan de medewerkers en hun transitie naar de ‘fabriek van de toekomst’” aldus Gerdine Versteeg: “We gaan aan de slag met onze nieuwe organisatiecultuur door onze medewerkers alle tools te bieden die ze nodig hebben om succesvol hun werk te kunnen doen op de nieuwe locatie. Zo krijgen teamleiders trainingen coachend leiderschap en werken we aan team­bonding binnen de ploegen. Alle medewerkers worden gestimuleerd om eigenaarschap te nemen op hun vakmanschap binnen het produc­tieproces en eigen regie te pakken op hun ontwikkeling daar naartoe. Hierin vinden we het ook belangrijk dat medewerkers weten wat ze kunnen verwachten in de nieuwe fabriek, daarom zorgen we ervoor dat ze passend opgeleid en getraind worden op hun nieuwe werkplek.” De vernieuwde fabriek in Oss wordt in 2022 heropend. “Door de roadmap te volgen, zorgen we ervoor dat de locatie optimaal is in­gericht en dat onze medewerkers goed op de hoogte zijn van de nieuwe omstandigheden en werkprocessen. Zo werken we toe naar een vliegende start op onze nieuwe locatie” zegt Joop Wolters trots. Hier houdt het proces nog niet op. “Nadat we van start zijn, blijven we ons regelmatig bezig houden met de optimalisatie van de pro­cessen. Hiermee zorgen we ervoor dat we een échte verander­cultuur creëren, waarin continu leren en ontwikkelen centraal staat en we kunnen inspelen op relevante ontwikkelingen” vult Gerdine Versteeg aan.

Combineer cultuur met structuur en oogst resultaat
Door een duurzame verbinding te maken tussen cultuur en struc­tuur binnen je organisatie, beschik je over dé ultieme innovatie­kracht. Technische ontwikkelingen zijn slechts goed voor 25% van het innovatiesucces. Het gedrag van medewerkers en de manier waar op ze (nieuwe) kennis herkennen en toepassen draagt voor 75% bij aan dat succes. Kortom: continu verbeteren kan niet zon­der aandacht te hebben voor mens én techniek binnen je organisatie.

Met behulp van Mens & Techniek 4.0 zorgt het platform ervoor dat haar organisatie klaar is voor de industriële toekomst, waarin veranderen, leren en flexibiliteit geïnstitutionaliseerd zijn in de organisatie cultuur. Hierdoor blijft de organisatie wendbaar en ver­groot het haar competitief voordeel ten opzichte van de con­currentie.

Meer cases

Over FIT2030