Nieuws

Sociaal innoveren in Noordoost Brabant

Het succes van innovaties wordt steeds afhankelijker, van de manier waarop ménsen omgaan met deze innovaties. Sociale innovatie, de tegenhanger van technologische innovatie, richt zich op het bevorderen van innovatief gedrag binnen organisaties. Dit gedrag is nodig om personeel hun werkzaamheden op andere, vernieuwende manieren in te laten richten, waarmee ze een proactieve bijdrage leveren aan de verandering én verbetering van de organisatie.

Technologische innovatie kan nu eenmaal niet zonder sociale innovatie. Als het personeel de technologische innovatie niet kan toepassen in processen, producten en diensten, al deze niet tot vooruitgang leiden. De mens is dus van grote invloed op innovatiesucces, aldus Jos van Asten, coördinator bij Noord Oost Brabant Werkt.

Samenwerking stimuleert bedrijven
AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt en Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) werken samen in de regio Noordoost Brabant om bedrijven die aan de slag gaan of zijn met technologische innovatie te helpen om de juiste koppeling te maken met sociale innovatie.

“De aanleiding voor deze aanpak is tweeledig. Ten eerste is de maakindustrie in deze regio sterk vertegenwoordigt. Een industrie die zich kenmerkt door technologische innovatie. Ten tweede brengt de krappe arbeidsmarkt met zich mee dat bedrijven in de volle breedte meer én sneller gaan inzetten op digitalisering en automatisering van hun systemen en processen. Met onze aanpak zorgen we ervoor dat de investeringen ook daadwerkelijk “landen” in de organisatie en tot meerwaarde leiden.” – Voegt Jos toe. 

Aantrekkelijke voucherregeling sociale innovatie 
Maar: Hoe pak je dat aan? Daar gaan Agrifood Capital, Noordoost Brabant Werkt en SOL bij helpen. O.a. met een interessante subsidiemogelijkheid: de voucherregeling technologische en sociale innovatie. 

De voucherregeling is bedoeld voor bedrijven die de eerste stappen of juist vervolgstappen willen maken in de koppeling van technologische en sociale innovatie. 

Dit jaar is er een bedrag beschikbaar van ongeveer € 200.000, op te delen in vouchers van € 10.000 t/m € 20.000 per stuk, afhankelijk van de hulpvraag en actuele stand van zaken. De vouchers kun je als bedrijf inzetten bij één van onze innovatie experts, die je op weg helpt in het versterken van de menselijke aanpak binnen jouw organisatie. 

Voorbeelden van voucheractiviteiten 

  • Het creëren van bewustwording: de ingrediënten voor succesvolle verandering; 
  • Het ophalen van de hulpvraag en dit omzetten in een praktisch plan op maat; 
  • Workshops en opleidingstrajecten op het gebied van leiderschap, zowel op directieniveau als middenkader. Hierbij wordt de koppeling gemaakt met structuur, techniek en performance.

“Met deze vouchers kunnen we bedrijven écht stappen laten zetten. We kijken naar ideeën achter de technologische innovatie en de consequenties die dit voor het personeel heeft. Door werknemers te betrekken bij de integratie en adaptatie en HR te ontzorgen, creëren we draagvlak voor de innovaties en betrokken werknemers met blijvende impact”, aldus Jos.

Schrijf je in voor de ontbijtsessie: Starten Met Sociale Innovatie 
Wil je meer weten over de voucherregeling? Tijdens onze ontbijtsessie op dinsdag 27 september in Den Bosch vertellen we je graag hoe jouw bedrijf gebruik kan maken van deze subsidie, onze aanpak én het realiseren van succesvolle innovatie.  

“Na 4 jaar technische en agro-innovatie is bij ons ook wel de conclusie dat de sociale innovatie kant de missing link is.” aldus, Paul van Zoggel. Spreker Paul van Zoggel haakt tijdens de ontbijtsessie in op het belang van sociale innovatie en de potentie die het bevat.

Meld je hier direct aan!

Tijd: dinsdag 27 september, 08.00 t/m 09.30 uur. 
Locatie: Agrifood Plaza, Onderwijsboulevard Den Bosch

Meer nieuws

Over FIT2030